2.5.2023
No items found.

Cégautóadó 2024 Kisokos

Céges autó vásárlás előtt és a költségszámításnál számoljon a cégautóadóval. A jogszabály kimondja, hogy cégautóadót minden olyan személygépjármű után meg kell fizetni, amely cég tulajdonában áll és belföldi hatósági nyilvántartásba vették. Magyarul minden céges autóra cégautóadót fizetünk.

Viszont egyes esetekben a magánszemély tulajdonában álló jármű is a cégautó szabályozás alá esik.

Adóköteles minden olyan magánautó, amely után költséget, ráfordítást vagy értékcsökkenést számolnak el.

Cégautó költség lehet az üzemanyag, kenőanyag vagy alkatrész, szerviz költség, de a lízingdíj vagy bérleti díj is.

Tegyük fel, hogy a magánszemély a saját tulajdonban lévő személygépkocsit üzleti célra használja. Ha költséget számol el, akkor a költségelszámolás miatt cégautóadó fizetésére kötelezett. Az elszámoláshoz szükséges útnyilvántartás és ÁFA elszámolás szabályozása 2019. év elején változott.

Tartalomjegyzék
 1. Milyen adó fizetési kötelezettség merül fel cégautóknál?
 2. Mi az a cégautóadó?
 3. Cégautóadó bevallás: Hogyan kell megfizetni a cégautóadót 2023-ban?
 4. Milyen járművekre vonatkozik a cégautóadó?
 5. Ki fizeti a cégautóadót?
 6. Kire és mikor vonatkozik a cégautóadó mentesség?
 7. Egyéni vállalkozók cégautóadó fizetési kötelezettsége
 8. Cégautóadó és az ÁFA-visszaigénylés
 9. Cégautóadó és gépjárműadó - Kettős adózás? Hogyan kerülhetjük el?

Cégautó adózása

Cégautó igénybevételekor felmerülő adók

Cégautó vásárlása esetén a költségek kiszámításakor figyelembe kell venni a cégautóval kapcsolatos adóterheket is. Nézzük, hogy milyen adónemekkel kell számolnunk:

 1. Regisztrációs díj (regisztrációs adó): A gépjármű forgalomba helyezésekor kell megfizetni. Ez az adónem vonatkozik a Magyarország területén forgalomba helyezett személygépkocsikra, lakóautókra és motorkerékpárokra.
 2. Vagyonszerzési illeték: Az autó tulajdonosa fizeti, mértéke az autó teljesítményén és korán alapul.
 3. Gépjárműadó: A gépjármű birtoklásának és használatának általános adója, amelyet személygépkocsik vagy haszonjárművek után kell fizetni.
 4. Cégautóadó: Minden olyan személygépjárműre kötelező adózási forma, amely nem természetes személy tulajdonában van. Pontos mértékével, bevallásával és fizetésével kapcsolatos tudnivalókkal a cikkben még részletesen foglalkozunk.
 5. Biztosítási adó: Céges autókra ugyanúgy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kell kötni, mint a magánhasználatú személygépkocsikra. Bár a CASCO biztosítás nem kötelező, a céges autók esetében egyértelműen ajánlott. Részletesen a biztosításokról itt írunk

Mit jelent a cégautóadó? Kinek kell fizetni cégautóadót?

Cégautóadót minden olyan személygépjármű után – kW-ban meghatározott teljesítménye és környezetvédelmi besorolása alapján – meg kell fizetni, amely belföldi hatósági nyilvántartásba van véve és valamilyen cég tulajdonában áll.

Azokban az esetekben is fennáll a cégautóadó fizetési kötelezettség, amikor az autó ugyan magánszemély tulajdonában áll, de az autó után a tulajdonos költséget, ráfordítást, illetve értékcsökkenést számol el.

Költségnek, illetve ráfordításnak minősül az üzemeltetéssel közvetlenül összefüggő, kizárólag a személygépkocsi tulajdonlása, használata esetén felmerülő költség, mint például az:

 • üzemanyag-, kenőanyag költsége,
 • az adóéven belül elhasználódó tartalékalkatrészek költsége,
 • a javítás, a karbantartás díja,
 • a bérleti-, illetve lízingdíja,
 • az értékcsökkenési leírás,
 • a kötelező felelősségbiztosítás, a baleseti adó és a CASCO díja,
 • a gépjárműadó.

Cégautóadó bevallás

Hogyan kell megfizetni a cégautóadót 2023-ban?

A cégautóadó bevallása negyedévente esedékes.

Önadózással kell megállapítani minden olyan hónapra, amelyben az adókötelezettség fennáll. A cégautóadó bevallását a negyedévet követő hónap 20.napjáig kell benyújtani az Adóhatósághoz, és ugyancsak a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megfizetni is.

Cégautóadó mértéke és számítása 2023-ban

A cégautóadó mértéke 2022. júliustól a különadók miatt változik.

A személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és a környezetvédelmiosztály-jelzése határozza meg.

Cégautóadó 2022. Július 01. előtt

Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) Környezetvédelmi osztály
„0”-„4” osztályjelzések esetén „6”-„10” osztályjelzések esetén „5”; „14-15” osztályjelzések esetén
0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft
51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft
91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft
120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft

Cégautóadó 2022. Július 01. után

Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) Környezetvédelmi osztály
„0”-„4” osztályjelzések esetén „6”-„10” osztályjelzések esetén „5”; „14-15” osztályjelzések esetén
0-50 30 500 Ft 16 000 Ft 14 000 Ft
51-90 41 000 Ft 20 000 Ft 16 000 Ft
91-120 61 000 Ft 41 000 Ft 20 000 Ft
120 felett 81 000 Ft 61 000 Ft 41 000 Ft

Fontos, hogy a cégautóadó a pénzügyi lízingbe vett személygépkocsikra is érvényes, azonban a különböző lízing típusoknál eltérő lehet a szabályozás.

Cégautóadó fizetése lízingelt autók esetén

Nyílt vagy zárt végű pénzügyi lízing esetén a cégautóadó a lízingbevevőt terheli.

A tartós bérlet, más néven operatív lízing esetén azonban a gépjármű tulajdonosa, vagyis a lízingcég a fizetésre kötelezett.

Operatív lízing esetén az adminisztráció és a határidő betartása is a lízingcéget terheli. A lízingbe vevőnek ebben az esetben nem kell foglalkoznia a cégautóadó bevallással és fizetéssel.

Tartsuk észben, hogy ha külföldön bérelünk autót, amit később költségként elszámolunk, akkor is keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettségünk!

Következő fontos szempont, amit szem előtt kell tartanunk a cégautóadóval kapcsolatban, az az adókötelezettség keletkezésének időpontja, vagyis az, hogy mikortól kell fizetünk.

Hatósági nyilvántartásban szereplő járműveknél:
 • a nem magánszemély tulajdonában lévő, általa pénzügyi lízingbe vett jármű esetén a megszerzést követő hónap 1. napja,
 • magánszemély esetén pedig annak a hónapnak az első napja, amelyet megelőző hónapban költséget számoltak el.
Hatósági nyilvántartásban nem szereplő (azaz magyar rendszámmal nem rendelkező) jármű esetén:
 • nem magánszemély és magánszemély esetén is annak a hónapnak az első napja, amelyet megelőző hónapban költséget számoltak el.

Milyen járművekre vonatkozik a cégautóadó?

A cégautóadót azok után a személygépkocsik után kell fizetni, amelyek nem magánszemély tulajdonában állnak. Magántulajdon esetén akkor esik a személygépkocsit a cégautóadó hatálya alá, ha utána költséget, értékcsökkenési leírást számolnak el.

Cégautóadót tehát fizetnünk kell:
 • személygépkocsikra: ami olyan négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb 8 felnőtt személy szállítására alkalmas
 • vegyes használatú járművekre: 2500 kg össztömeg alatti, amelynek rakodóterében (gyárilag) kettőnél több utas szállítható
Ezzel szemben nem kell fizetnünk olyan gépjármű esetén, amely:
 • több mint 8 személy szállítására alkalmas (pl. mikrobusz, autóbusz vagy kisteherautó)
 • 2500 kg együttes tömeg feletti vegyes használatú jármű

A céges autó kiválasztásánál fontos szempont lehet, hogy nagy teljesítményű, idősebb modellek esetén a legmagasabb az adó mértéke.

Mindezt azonban elkerülhetjük akkor, ha előre tervezünk, kalkulálunk és egy kisebb teljesítményű modellt választunk, aminek jobb a környezetvédelmi besorolása. Cikkünkben szó lesz még a cégautóadó mentességről is, amely szintén jelentős érv lehet egy környezetbarát gépjármű választása mellett

Ki fizeti a cégautóadót?

A cégautóadó alanya a járműnyilvántartásban szereplő tulajdonos, kivéve, ha a tulajdonos magánszemély, és a személygépkocsi után nem számol el költséget (ebben az esetben ugyanis mentesül a cégautóadó fizetés alól).Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányaduknak megfelelően kötelezettek a cégautóadó megfizetésére, még akkor is, ha a tulajdonosok között magánszemély és cég is van.

Abban az esetben is fennáll az adókötelezettség, ha a gépjárműnek például két tulajdonosa van, de csak az egyikőjük számol el költségeket az autó után. Ilyenkor is a tulajdoni hányad az irányadó a cégautóadó kiszámításánál.

Amennyiben a személygépkocsi a magyar állam tulajdonában áll és hatóságilag be van jegyezve, az adó alanya az a személy vagy szervezet, amely a személygépkocsi vagyonkezelő jogával rendelkezik. Ha a személygépkocsin használati jog is van, akkor az adó alanya a használatra jogosult személy lesz.

Ha az autó nem szerepel a hatósági nyilvántartásban, akkor az lesz az adó alanya, aki a használat után költséget számol el.

Ki a cégautóadó alanya?

Cégautóadó szempontjából tehát akkor minősül adóalanynak egy társaság, ha:
 • olyan magyar rendszámmal ellátott autó tulajdonjogával rendelkezik, amelyik pénzügyi lízing alá nem tartozik,
 • nem magyar rendszámú autó után költséget számol el,
 • pénzügyi lízingbe vesz személygépkocsit.
Magánszemély pedig akkor minősül cégautóadó-alanynak, ha:
 • a tulajdonában lévő jármű után költséget számol el,
 • magyar rendszámú járműve után más számol el költséget,
 • magyar rendszámmal nem rendelkező jármű után költséget számol el,
 • ha az általa pénzügyi lízingbe vett jármű után ő vagy más költséget számol el,
 • ha a járműnek rajta kívül társasági tulajdonosa is van.

Kire és mikor vonatkozik a cégautóadó mentesség?

Cégtulajdonosként fontos kérdés, hogy mikor mentesülhetünk a cégautóadó megfizetése alól, azaz mikor vonatkozik ránk az adómentesség.

Cégautóadó mentesség elsősorban a környezetkímélő gépjármű tulajdonosokat illeti meg. Ebbe a kategóriába tartoznak:

 • a tisztán elektromos (5E környezetvédelmi osztály),
 • az akkumulátorról legalább 25 km megtételére képes tölthető hibrid (5P környezetvédelmi osztály),
 • az akkumulátorról legalább 50 km megtételére képes hatótávnövelt (5N környezetvédelmi osztály),
 • illetve a levegőt nem szennyező, egyéb meghajtású nulla emissziós (5Z környezetvédelmi osztály) autók.

Tehát a cégautóadó és a gépjárműadó mentesség jár minden tisztán elektromos, plugin hibrid és hatótávnövelt elektromos autónak, illetve minden olyan autónak, ami használat közben nem szennyezi a levegőt.

Azok a hibridek, amik nem külső forrásból nyert - nem tölthetők konnektorról - elektromos áramot használnak nyert nem mentesülnek a cégautóadó és gépjárműadó megfizetése alól.

Egyéni vállalkozók cégautóadó fizetési kötelezettsége

Az átalányadózó és a KATA adózást választó egyéni vállalkozóknak, illetve a fizetővendéglátó tevékenységre tételes átalányadózást választó magányszemélyeknek szintén nem kell cégautóadót fizetniük.

A gépjárműadóról szóló 1991.évi törvény IV. fejezete tovább részletezi a cégautóadóval kapcsolatos adókötelezettségeket, és pontosan meghatározza azoknak a szervezeteknek a listáját, amelyek tulajdonában lévő gépjármű milyen használati feltételekkel mentesül a cégautóadó megfizetése alól.

Cégautóadó és az ÁFA-visszaigénylés

Cégtulajdonosként fontos szempont a költséghatékonyság, amelyhez szorosan hozzátartozik az ÁFA visszaigénylése, illetve az, hogy mindez hogyan egyeztethető össze a cégautóadóval. Amennyiben egy cég autóbérlés mellett dönt, akkor két lehetőség közül választhat:

 1. a céges autó üzleti célra történő használatának arányában igényli vissza az ÁFA-t, és ehhez útnyilvántartást vezet
 2. átalány alapú adózást választ, amely során nem szükséges útnyilvántartást vezetni, viszont ebben az esetben maximum 50%-ot tud visszaigényelni

A két megoldás között az segít dönteni, hogy a céges autót milyen arányban használják üzleti célokra.

Cégautóadó és gépjárműadó

Cégtulajdonosként tisztában kell lennünk azzal, hogy az általunk használt gépjárműre cégautóadó, illetve gépjárműadó fizetési kötelezettségünk is van.

Fontos tudnivaló azonban, hogy a negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható az ugyanarra a személygépkocsira megállapított gépjárműadó azokra a hónapokra, amelyekben együttesen áll fenn a két adónem fizetési kötelezettsége. Azaz a cégautóadóból levonhatjuk a gépjárműadó összegét akkor, ha időben megfizettük a gépjárműadót.

A levonási lehetőség csak abban az esetben érvényesíthető, ha a két adó megfizetésére ugyanazon személy kötelezett. Különböző személyek esetén a levonás nem érvényesíthető.

Hogyan kerülhetjük el a kettős adózást?

Ahhoz, hogy a kettős adózást elkerüljük, a Business Lease Kft. a lízingszerződés során a gépjárművek tulajdonosa és bejegyzett üzembentartója is egyben, így ha a Business Lease szolgáltatását veszi igénybe, a gépjárműadó a cégautóadóból levonásra kerül.

Felvesszük önnel a kapcsolatot

Adja meg elérhetőségét, visszahívjuk
Köszönjük megkeresését. Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.
Oops! Something went wrong while submitting the form.