21.4.2023
No items found.

Céges autó biztosítás típusok

Autó biztosítási típusok

Milyen biztosítást kell kötni céges autóra? Melyek az opcionális biztosítások? Kinek a felelőssége a biztosítás megkötése? Mi befolyásolja fizetendő díj mértékét? Ezekre keressük a választ!A céges autó biztosítása számos tényezőtől függ, így fontos, hogy alaposan körüljárjuk a témát. Nézzük, hogy milyen biztosítások közül választhatunk vállalati jármű esetén. Illetve mire kell odafigyelnünk, ha valóban biztonságban szeretnénk érezni magunkat.

Tartalomjegyzék
 1. Milyen típusú biztosítások közül választhatunk?
 2. Melyik biztosítás kötelező céges autóra?
 3. Ki a cégautó tulajdonosa?
 4. Milyen értékű lehet a kifizetett kártérítés kötelező biztosítás alapján?
 5. Zöld kártya rendszer
 6. A kötelező biztosítások díja és fizetési módja
 7. CASCO biztosítás
 8. Kötelező felelősségbiztosítás hatálya céges autók esetében
 9. CASCO biztosítás hatálya céges autók esetében

Milyen típusú biztosítások közül választhatunk?

Ma már számos lehetőség áll a rendelkezésünkre, így nem okoz gondot az igényeinknek megfelelő biztosítás kiválasztása.Magyarországon a gépjárművekkel kapcsolatban a legtöbben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást és a CASCO biztosítást ismerik. Illetve ma már egyre többen vannak tisztában a GAP biztosítás fogalmával is.A GAP egy vételár biztosítás, amely fedezi azt az összeget, ami az autó beszerzési ára és a forgalmi értéke között keletkezett.Más kiegészítő biztosítások:

 • gépjármű-törés összegbiztosítás
 • lopáskár biztosítás
 • tűz- és jégveréskár biztosítás
 • poggyászbiztosítás
 • balesetbiztosítás
 • szélvédőkár-biztosítás
 • kátyúkár biztosítás
 • vadkár biztosítás
 • rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás
 • assistance szolgáltatás

Melyik biztosítás kötelező céges autóra?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról részletesen

A céges autókra jórészt ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a magántulajdonban lévő gépjárművekre. Ennek értelmében minden céges autónak rendelkeznie kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.Legyen szó motorkerékpárról, személy- vagy teherautóról, kötelező a tulajdonosnak vagy az üzembentartónak biztosítást kötni. Ennek hiányában ugyanis a jármű nem vehet részt a közúti forgalomban. Ha mégis kötelező biztosítás nélkül közlekedünk, akkor súlyos bírságra számíthatunk.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás célja, hogy az általunk okozott károkat megtérítse a károsult fél számára.Azonban a KGFB a károkozót is védi. Hiszen a befizetett biztosítási díj ellenében a biztosító teljesen vagy részlegesen átvállalja az okozott kár megtérítését.
shareholder

Ki a cégautó tulajdonosa?

Kit terhel a céges autó biztosítás megkötésének felelőssége? Ehhez tudnunk kell, hogy az egyes konstrukciók esetében ki tekinthető tulajdonosnak, illetve üzembentartónak.Ha egy jármű egy cég tulajdonába kerül és az üzembentartó is a cég lesz, akkor a vállalat felelőssége megkötni a biztosításokat a céges autóra.Az autótulajdonos cégnek van lehetősége üzembentartóként megjelölni egy munkatársat és erről szerződést kötni vele. A szerződéskötés pillanatától az adott munkatárs felelőssége, hogy legyen a kötelező biztosítása. Leggyakrabban azok az alkalmazottakat jelölik meg üzembentartónak, akiknek a cég engedélyezi magánhasználatot is.Lízing esetén azonban egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Operatív lízingnél ugyanis a tulajdonos és az üzembentartó a lízingcég marad. Kivéve abban az esetben, ha az autó sárga villogóval rendelkezik, vagy a lízingbe adó üzembentartói szerződést köt a lízingbe vevővel.Pénzügyi lízing esetén viszont az üzembentartó a lízingbe vevő cég lesz, míg a tulajdonos marad a lízingcég.A jelenlegi jogszabályok értelmében KGFB-t csak a forgalmiban bejegyzett üzembentartó köthet, a tulajdonos nem. Így ennek értelmében az előzőekben felsoroltak szerint kell eljárni a biztosítások megkötésénél.

autó ár

Milyen értékű lehet a kifizetett kártérítés kötelező biztosítás alapján?

A kötelező felelősségbiztosítás szolgáltatása törvény által szabályozott, így egységesen vonatkozik minden érintett szereplőre.Fontos tudni, hogy a biztosító nem korlátlan összegben téríti meg az okozott kárt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén. A kártérítési összegek az alábbiak szerint alakulnak:

 • dologi károk esetében 1 220 000 eurónak megfelelő összeghatárig fizet a biztosító,
 • személyi sérülés esetén pedig 6 070 000 eurónak megfelelő forintösszeg-határig téríti meg a károkat.
Részletes cégautó szabályzat

Zöld kártya rendszer

A Magyarországon megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére érvényes. Illetve a nemzetközi Zöldkártya Rendszer azon országaira terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a hazai Nemzeti Iroda megállapodást kötött.Ha Európai Unión kívül tervezzük használni a járművet, akkor még indulás előtt, tájékozódjunk arról, hogy az általunk kötött biztosítás érvényes-e az adott országban.

lízing választás

A kötelező biztosítások díja és fizetési módja

Ahogy a korábbiakban is elhangzott, az egyes biztosítótársaságok díjai között eltérések lehetnek. Emiatt érdemes a szerződéskötés előtt, illetve a fordulónap közeledtével alaposan tájékozódni az egyes biztosítók ajánlatairól.A kötelező biztosítás díja a bonus-malus besorolás szerint elért fokozat figyelembe vételével kerül megállapításra. A besorolási rendszerben a kármentes vezetéssel magasabb fokozatba kerülhetünk (bonus). A károkozás viszont kedvezmény vesztéssel és pótdíjjal jár (malus), ami megmutatkozik a biztosítási díj mértékében.A szerződés megkötését követően a biztosítási díjat a kockázatviselés kezdetekor, de legkésőbb 60 napon belül rendezni kell. Ennek hiányában a szerződés automatikusan megszűnik.Lízingelt autók esetében a legtöbbször a havi lízingdíj már tartalmazza a biztosítások díját is. Jelentős adminisztrációs terhet vesznek le a cégtulajdonosok válláról, ha nem kell foglalkozni a céges autó biztosítással. A lízingbe vevőnek a lízingszerződés megkötésekor érdemes tájékoztatást kérni a lízingcégtől a biztosításokról.A kötelező felelősségbiztosítás alapesetben határozatlan időtartamú. A biztosítás évfordulója ahhoz igazodik, amikor a járművet tulajdonba vettük.Magánszemélyként van lehetőségünk szüneteltetésre, ha az autót kettő, de legfeljebb hat hónapig ideiglenesen kivonjuk a forgalomból.A kötelező felelősségbiztosítás megszűnésére több okból is sor kerülhet. A felmondást az autó tulajdonosa, vagyis a szerződő fél, illetve a biztosító is kezdeményezheti. A kötelező biztosítás megszűnhet:

 • érdekmúlás miatt: az autó eladásra vagy végleges forgalomból való kivonásra került
 • díjnemfizetés miatt: 60 nap elteltével, ha nem történik meg a díjfizetés, a szerződés automatikusan megszűnik
 • felmondás miatt: mindkét fél élhet ezzel a jogával, azonban ezt minimum 30 nappal a lejárati idő előtt meg kell tenni
 • közös megegyezéssel: a két szerződő fél megegyezik a szerződés felbontásáról

Melyik biztosítás opcionális céges autó esetén?

CASCO–t akarok…

Annak ellenére, hogy a CASCO nem kötelező biztosítás, néhány lízingcég – köztük a Business Lease is – kötelezővé teszi a megkötését, mert túl nagy kockázatot jelent egy totálkár vagy lopás esetén, ha nincs érvényes CASCO az autón.

download

Mit jelent a CASCO biztosítás?

A CASCO nem más, mint egy vagyonbiztosítás, ami a magunknak okozott károkra nyújt fedezetet. Amíg a KGFB az általunk okozott károkat téríti meg, addig a CASCO a miattunk bekövetkezett baleset során a mi kárunkat is megtéríti. A kártérítés aránya szerződésben kerül meghatározásra.A CASCO biztosítást megköthetjük önrész nélkül és önrésszel is. Minél magasabb önrész mellett dönt az ügyfél, annál alacsonyabb lesz a CASCO díja.Lehetőségünk van konkrét összeget megnevezni önrészként, de megadhatunk százalékos értéket is. A két összeg közül mindig a nagyobb az, amit a biztosító levon majd a kártérítésből.Az önrész tehát ösztönzi is a gépjármű használóját arra, hogy a lehető legnagyobb gondossággal közlekedjen. A káresemény esetén neki is ki kell vennie a részét a kárrendezésből.Amennyiben az adott jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kárt okoz, akkor a következő években a káreseményt leköveti a biztosítás díja is. Értelemszerűen káresemény esetén a következő évben magasabb díjra számíthatunk.Cégvezetőként is érdekünk, hogy a cégautót használó munkatársakat kárkerülő magatartásra ösztönözzük. Egy nagyobb flotta esetén a káresemények miatti díjemelkedés jelentős lehet.

rendelési idő

A CASCO biztosítás időtartama

A CASCO biztosítás lehet határozott vagy határozatlan időtartamú. A biztosítási év kezdete általában a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja.CASCO biztosítás esetén a szerződő fél magánszemély vagy gazdálkodó szervezet lehet, a szerződés értelmében őt terheli majd a díjfizetés kötelezettsége.A legtöbb esetben a CASCO biztosítás területi hatálya kiterjed az egész Európai Unióra, de a biztonság kedvéért minden külföldi utazás előtt egyeztessünk a biztosítótársasággal.

Részletes cégautó szabályzat

A CASCO szerződés felmondása

A meglévő CASCO szerződést írásban mondhatjuk fel, a biztosítási évforduló előtt 30 nappal.Ha a szerződés időtartama alatt eladásra került a jármű, akkor ezt jelezni kell a biztosító felé. A befizetett CASCO díja időarányosan visszajár.

CASCO lízing esetén

A lízingszerződés tartalmazza azt, hogy az adott lízingcég hogyan és milyen formában köti meg a CASCO-t a lízingbe adandó járműre. A legtöbb esetben a havi lízingdíj már tartalmazza a CASCO díját is, így a lízingbe vevőnek ezzel már nem kell törődni.

baleset

Mit fedez a KGFB és a CASCO?

Sok esetben nehéz eldönteni, hogy milyen káreseményeket fedez a kötelező, és melyeknél van szükség CASCO biztosításra.Segítségképpen megosztjuk önnel a Business Lease által használt biztosításokkal kapcsolatos tudnivalókat, hogy pontosabb képet kapjon arról, hogy az egyes káresemények melyik biztosítástípushoz tartoznak.

Kötelező felelősségbiztosítás hatálya céges autók esetében

Kötelező felelősségbiztosítás kiterjed a jármű üzemeltetetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra.

Fontos, hogy nem csupán az autó helyreállítási költsége tartozik a hatálya alá, hanem az is, ha valaki sérülést szenved, és kártérítési igényt nyújt be az okozó biztosításának terhére. 

Nem terjed ki a kötelező biztosítás az alábbi káreseményekre:

 • saját autóban elszenvedett kárra: a kötelező biztosítás csak az okozott kárt téríti meg, az okozó járművében bekövetkező sérülések költségét nem. Az okozó kárát minden esetben csak a CASCO biztosítás térítheti meg – figyelembevéve a vállalt önrész mértékét.
 • ha az autót munkagépként, szakszerűtlenül használják és így történik káresemény
 • nem baleseti eredetű károkból bekövetkező káresemény, ami alkatrészkopást, elhasználódást jelenthet
 • fel-lerakodás közben történő káresemény. Például ha kipakoláskor ráejt valaki valamit egy másik autóra és az megsérül
 • ha az utas okozott kárt egy másik járműben, például rányitja az ajtót a másik autóra és az megsérül
 • versenyzés közben bekövetkező káresemény
 • állagrongálás, szakszerűtlen üzemeltetés során bekövetkező káresemény
 • utas által okozott kár

Az ütközés nélküli baleseteknél 50-50% az esély, hogy téríti vagy nem téríti a kárt a kötelező biztosítás. Például, ha a sofőr elrántja a kormányt, mert megijed valamitől vagy így szeretné elkerülni az ütközést és nekicsapódik egy kerítésnek.Ezek általában egyedi elbírálás alá esnek, amely során a biztosító további információkat kér be a károsultaktól és az alapján hozza meg a döntését.

CASCO biztosítás hatálya céges autók esetében

Érvek a teljeskörű casco biztosítás mellett:

 • Egyre magasabbak a karosszéria javítási és fényezési munkák a szakember, valamint az alkatrész hiány miatt. Utóbbi két évben a Business Lease felmérése alapján több mint min. 30% nőtt ezen munkálatok díja, így egy esetleges káresemény esetén ezek a tételek jelentős költséget jelenthetnek a cégek számára.
 • A vezetéstámogató rendszerek elterjedése miatt egy első szélvédő csere költsége is több százezer forintos tételt jelenthet.
 • A nyári jégesők már minden évben jelentős károkat okoznak a járművekben. Több száz horpadás kijavítása akár több millió Ft-os költséget is jelenthet. Nem ritka, hogy gazdasági totálkár gyanúja is felmerül, ha az autó szinte minden elemét elverte a jég. A statisztikák alapján az ilyen jellegű károk aránya 10-szeresére növekedett.

A teljeskörű CASCO biztosítás a lopáskár esetén is védi az adott céget. Ha ugyanis a biztosítási feltételek teljesülnek, a casco biztosító megtéríti a jármű kárkori értékét lopás esetén. Casco biztosítás hiánya esetén a teljes összeg a lízingbe vevőt terheli.Ugyancsak nyomós érv a teljeskörű CASCO megkötése mellett, hogy totálkár esetén, ha a biztosítási feltételek teljesülnek, a biztosító megtéríti a jármű kárkori értékét. Casco hiányában a teljes összeg itt is a lízingbe vevőt terhelné.

Mikor beszélhetünk gazdasági totálkárról?

Ha a javítás összege az autó értékéhez viszonyítva nem gazdaságos. Sajnos ez a helyzet is egyre gyakoribb, mert a javítás költségei folyamatosan emelkednek.A statisztikáink alapján azt látjuk, hogy összességében a totálkáros káresemények száma 35 %-kal nőtt. Ez a statisztika azért is meglepő, mert az autók a különböző szenzoroknak köszönhetően egyre jobban felszereltek. A fejlett technológia elvileg segíti a sofőröket.Ez is érdekelheti: Autóbiztosítási körkép. Mi a helyzet a magyar autóbiztosítási piacon?

Felvesszük önnel a kapcsolatot

Adja meg elérhetőségét, visszahívjuk
Köszönjük megkeresését. Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.
Oops! Something went wrong while submitting the form.