Cégautó biztosítás típusai

Autó biztosítási típusok

Milyen biztosítást kell kötni cégautóra? Melyek az opcionális biztosítások? Kinek a felelőssége a biztosítás megkötése? Mi befolyásolja fizetendő díj mértékét? Ezekre keressük a választ!

 

A cégautó biztosítása számos tényezőtől függ, így fontos, hogy alaposan körüljárjuk a témát. Nézzük, hogy milyen biztosítások közül választhatunk vállalati jármű esetén, illetve mire kell odafigyelnünk, ha valóban biztonságban szeretnénk érezni magunkat.

 

Milyen típusú biztosítások közül választhatunk?

Ma már számos lehetőség áll a rendelkezésünkre, így nem okoz gondot az igényeinknek megfelelő biztosítás kiválasztása.

Magyarországon a gépjárművekkel kapcsolatban a legtöbben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást és a CASCO biztosítást ismerik. Illetve ma már egyre többen vannak tisztában a GAP biztosítás fogalmával is.

A GAP egy vételár biztosítás, amely fedezi azt az összeget, ami az autó beszerzési ára és a forgalmi értéke között keletkezett.

Más kiegészítő biztosítások:

 • gépjármű-törés összegbiztosítás
 • lopáskár biztosítás
 • tűz- és jégveréskár biztosítás
 • poggyászbiztosítás
 • balesetbiztosítás
 • szélvédőkár-biztosítás
 • kátyúkár biztosítás
 • vadkár biztosítás
 • rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás
 • assistance szolgáltatás

 

Melyik biztosítás kötelező cégautó esetén?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról részletesen

A cégautókra jórészt ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a magántulajdonban lévő gépjárművekre. Ennek értelmében minden cégautónak rendelkeznie kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.

Legyen szó motorkerékpárról, személy- vagy teherautóról, kötelező a tulajdonosnak vagy az üzembentartónak biztosítást kötni. Ennek hiányában ugyanis a jármű nem vehet részt a közúti forgalomban. Ha mégis kötelező biztosítás nélkül közlekedünk, akkor súlyos bírságra számíthatunk.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás célja, hogy az általunk okozott károkat megtérítse a károsult fél számára. Ez a biztosítás azonban a károkozót is védi, hiszen a befizetett biztosítási díj ellenében a biztosító átvállalja a károkozótól, hogy teljesen vagy részlegesen megtéríti az általa okozott kárt.

 

shareholder

Ki a cégautó tulajdonosa?

Ahhoz, hogy pontosan lássuk, hogy kit terhel a biztosítás megkötésének felelőssége, tudnunk kell, hogy az egyes konstrukciók esetében ki tekinthető tulajdonosnak, illetve üzembentartónak.

Abban az esetben, ha a cég megvásárolja a járművet, akkor a tulajdonos és az üzembentartó is a cég lesz. Így az adott cég felelőssége a biztosítások megkötése. Ha azonban a cég az egyik munkatársát jelöli meg üzembentartóként és erről szerződést köt vele, akkor a szerződéskötés pillanatától az adott munkatárs felelőssége a kötelező biztosítás megléte. Ez leggyakrabban akkor szokott előfordulni, amikor a cég magánhasználatot is engedélyez az alkalmazottnak.

Lízing esetén azonban egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Operatív lízingnél ugyanis a tulajdonos és az üzembentartó a lízingcég marad, kivéve abban az esetében, ha az autó sárga villogóval rendelkezik, vagy a lízingbe adó üzembentartói szerződést köt a lízingbe vevővel.

Pénzügyi lízing esetén viszont az üzembentartó a lízingbe vevő cég lesz, míg a tulajdonos marad a lízingcég.

A jelenlegi jogszabályok értelmében KGFB-t csak a forgalmiban bejegyzett üzembentartó köthet, a tulajdonos nem. Így ennek értelmében az előzőekben felsoroltak szerint kell eljárni a biztosítások megkötésénél.

 

autó ár

Milyen értékű lehet a kifizetett kártérítés kötelező biztosítás alapján?

A kötelező felelősségbiztosítás szolgáltatása törvény által szabályozott, így egységesen vonatkozik minden érintett szereplőre.

Fontos információ a járműtulajdonosok és a cégek számára, hogy a biztosító nem korlátlan összegben téríti meg az okozott kárt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén. A kártérítési összegek az alábbiak szerint alakulnak:

 • dologi károk esetében 1 220 000 eurónak megfelelő összeghatárig fizet a biztosító,
 • személyi sérülés estén pedig 6 070 000 eurónak megfelelő forintösszeg-határig téríti meg a károkat.

Részletes cégautó szabályzat
Zöld kártya rendszer

A Magyarországon megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére érvényes, illetve a nemezközi Zöldkártya Rendszer azon országaira terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a hazai Nemzeti Iroda megállapodást kötött. Ha az adott járművet az Európai Unión kívül használjuk, akkor minden esetben, még indulás előtt, tájékozódjunk arról, hogy az általunk kötött biztosítás érvényes-e az adott országban.

 

lízing választás

A kötelező biztosítások díja és fizetési módja

Ahogy a korábbiakban is elhangzott, az egyes biztosítótársaságok díjai között eltérések lehetnek. Emiatt érdemes a szerződéskötés előtt, illetve a fordulónap közeledtével alaposan tájékozódni az egyes biztosítók ajánlatairól.

A szerződés megkötését követően a biztosítási díjat a kockázatviselés kezdetekor, de legkésőbb 60 napon belül rendezni kell. Ennek hiányában a szerződés automatikusan megszűnik.

Lízingelt autók esetében a legtöbbször a havi lízingdíj már tartalmazza a biztosítások díját is, így jelentős adminisztrációs terhet vesznek le a cégtulajdonosok válláról. Arról, hogy melyik lízingcég hogyan intézi a biztosítások kötését, illetve milyen kötelezettsége van a lízingbe vevőnek, érdemes a lízingszerződés megkötésekor részletes tájékoztatást kérni.

A kötelező felelősségbiztosítás alapesetben határozatlan időtartamú. A biztosítás évfordulója ahhoz igazodik, amikor a járművet tulajdonba vettük. Szüneteltetésre magánszemélyként van csupán lehetőségünk akkor, ha az autót kettő, de legfeljebb hat hónapig ideiglenesen kivonjuk a forgalomból.

A kötelező felelősségbiztosítás megszűnésére több okból is sor kerülhet. A felmondást az autó tulajdonosa, vagyis a szerződő fél, illetve a biztosító is kezdeményezheti. A kötelező biztosítás megszűnhet:

 • érdekmúlás miatt: az autó eladásra vagy végleges forgalomból való kivonásra került
 • díjnemfizetés miatt: 60 nap elteltével, ha nem történik meg a díjfizetés, a szerződés automatikusan megszűnik
 • felmondás miatt: mindkét fél élhet ezzel a jogával, azonban ezt minimum 30 nappal a lejárati idő előtt meg kell tenni
 • közös megegyezéssel: a két szerződő fél megegyezik a szerződés felbontásáról

 

Melyik biztosítás opcionális cégautó esetén?

CASCO–t akarok…

 

Annak ellenére, hogy a CASCO nem kötelező biztosítás, néhány lízingcég – köztük a Business Lease is – kötelezővé teszi a megkötését, mert túl nagy kockázatot jelent egy totálkár vagy lopás esetén, ha nincs érvényes CASCO az autón.

 

download

Mit jelent a CASCO biztosítás?

A CASCO nem más, mint egy vagyonbiztosítás, ami a magunknak okozott károkra nyújt fedezetet. Amíg a kötelező felelősségbiztosítás az általunk okozott károkat téríti meg, addig a CASCO az általunk okozott balesetek során a mi kárunkat is megtéríti – természetesen a szerződésben meghatározott arányban.

A CASCO biztosítást megköthetjük önrész nélkül és önrésszel is. Minél magasabb önrész mellett dönt az ügyfél, annál alacsonyabb lesz a CASCO díja. Az önrész tehát ösztönzi is a gépjármű használóját arra, hogy a lehető legnagyobb gondossággal közlekedjen, mert káresemény esetén neki is ki kell vennie a részét a kárrendezésből. Amennyiben az adott jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kárt okoz, akkor a következő években a káreseményt leköveti a biztosítás díja is – értelemszerűen káresemény esetén a következő évben magasabb díjra számíthatunk. Emiatt cégvezetőként is érdekünk, hogy a cégautót használó munkatársakat kárkerülő magatartásra ösztönözzük, mert egy nagyobb flotta esetén a káresemények miatti díjemelkedés jelentősebb lehet.

 

rendelési idő

A CASCO biztosítás időtartama

A CASCO biztosítás lehet határozott vagy határozatlan időtartamú. A biztosítási év kezdete általában a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja.

CASCO biztosítás esetén a szerződő fél magánszemély vagy gazdálkodó szervezet lehet, a szerződés értelmében őt terheli majd a díjfizetés kötelezettsége.

A legtöbb esetben a CASCO biztosítás területi hatálya kiterjed az egész Európai Unióra, de a biztonság kedvéért minden külföldi utazás előtt egyeztessünk a biztosítótársasággal.

A korábbiakban már említettük, hogy a CASCO biztosítás az általunk okozott károkat téríti meg a vállalt önrész arányában. Az önrészt minden esetben a szerződéskötéskor határozhatjuk meg. Lehetőségünk van konkrét összeget megnevezni önrészként, de megadhatunk százalékos értéket is. A két összeg közül mindig a nagyobb az, amit a biztosító levon majd a kártérítésből.

 

Részletes cégautó szabályzat

A CASCO szerződés felmondása

A meglévő CASCO szerződést írásban mondhatjuk fel, a biztosítási évforduló előtt 30 nappal. Ha a szerződés időtartama alatt eladásra került a jármű, akkor ezt jelezni kell a biztosító felé, és a befizetett CASCO díja időarányosan visszajár.

 

 

CASCO lízing esetén

A lízingszerződés tartalmazza azt, hogy az adott lízingcég hogyan és milyen formában köti meg a CASCO-t a lízingbe adandó járműre. A legtöbb esetben a havi lízingdíj már tartalmazza a CASCO díját is, így a lízingbe vevőnek ezzel már nem kell törődni.

 

 

baleset

Mit fedez a KGFB és a CASCO?

Sok esetben nehéz eldönteni, hogy milyen káreseményeket fedez a kötelező, és melyeknél van szükség CASCO biztosításra. Segítségképpen megosztjuk önnel a Business Lease által használt biztosításokkal kapcsolatos tudnivalókat, hogy pontosabb képet kapjon arról, hogy az egyes káresemények melyik biztosítástípushoz tartoznak.

 

Kötelező felelősségbiztosítás hatálya cégautók esetében

Kötelező felelősségbiztosítás kiterjed a jármű üzemeltetetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra.

Fontos, hogy nem csupán az autó helyreállítási költsége tartozik a hatálya alá, hanem az is, ha valaki sérülést szenved, és kártérítési igényt nyújt be az okozó biztosításának terhére.

 

Nem terjed ki a kötelező felelősségbiztosítás az alábbi káreseményekre:

 • saját autóban elszenvedett kárra: a kötelező biztosítás csak az okozott kárt téríti meg, az okozó járművében bekövetkező sérülések költségét nem. Az okozó kárát minden esetben csak a CASCO biztosítás térítheti meg – figyelembevéve a vállalt önrész mértékét.
 • ha az autót munkagépként, szakszerűtlenül használják és így történi káresemény
 • nem baleseti eredetű károkból bekövetkező káresemény, ami alkatrészkopást, elhasználódást jelenthet
 • fel-lerakodás közben történő káresemény, ami azt jelenti, hogy például kipakoláskor ráejt valaki valamit egy másik autóra és az megsérül – ez nem tartozik a kötelező biztosítás hatálya alá
 • ha az utas okozott kárt egy másik járműben, például rányitja az ajtót a másik autóra és az megsérül
 • versenyzés közben bekövetkező káresemény
 • állagrongálás, szakszerűtlen üzemeltetés során bekövetkező káresemény
 • utas által okozott kár

 

Van még egy típusú káresemény, amelynél 50-50% az esély, hogy téríti vagy nem téríti a kárt a kötelező felelősségbiztosítás, ez pedig az ütközés nélküli baleset. Például, ha a sofőr elrántja a kormányt, mert megijed valamitől vagy így szeretné elkerülni az ütközést és nekicsapódik egy kerítésnek. Ezek általában egyedi elbírálás alá esnek, amely során a biztosító további információkat kér be a károsultaktól és az alapján hozza meg a döntését.

 

CASCO biztosítás hatálya cégautók esetében

Érvek a teljeskörű casco biztosítás mellett:

 • Egyre magasabbak a karosszéria javítási és fényezési munkák a szakember, valamint az alkatrész hiány miatt. Utóbbi két évben a Business Lease felmérése alapján több mint min. 30% nőtt ezen munkálatok díja, így egy esetleges káresemény esetén ezek a tételek jelentős költséget jelenthetnek a cégek számára.
 • A vezetéstámogató rendszerek elterjedése miatt egy első szélvédő csere költsége is több százezer forintos tételt jelenthet, ami szintén megterhelő lehet.
 • A nyári jégesők már minden évben jelentős károkat okoznak a járművekben. Több száz horpadás kijavítása akár több millió Ft-os költséget is jelenthet. Nem ritka, hogy gazdasági totálkár gyanúja is felmerül, ha az autó szinte minden elemét elverte a jég. A statisztikák alapján az ilyen jellegű károk aránya 10-szeresére növekedett.

 

A teljeskörű CASCO biztosítás a lopáskár esetén is védi az adott céget. Ha ugyanis a biztosítási feltételek teljesülnek, a casco biztosító megtéríti a jármű kárkori értékét lopás esetén. Casco biztosítás hiánya esetén a teljes összeg a lízingbe vevőt terheli.

Ugyancsak nyomós érv a teljeskörű CASCO megkötése mellett, hogy totálkár esetén, ha a biztosítási feltételek teljesülnek, a biztosító megtéríti a jármű kárkori értékét. Casco hiányában a teljes összeg itt is a lízingbe vevőt terhelné. Külön érdemes kiemelni a gazdasági totálkár fogalmát is. Erről akkor beszélhetünk, ha a javítás összege az autó értékéhez viszonyítva nem gazdaságos. Sajnos ez a helyzet is egyre gyakoribb, mert a javítás költségei folyamatosan emelkednek. A statisztikáink alapján azt látjuk, hogy összességében a totálkáros káresemények számra 35 %-kal nőtt, ami azért is meglepő, mert az autók a különböző szenzoroknak köszönhetően egyre jobban felszereltek, így a fejlett technológia segíti a sofőröket.

 

Ez is érdekelheti: Autóbiztosítási körkép. Mi a helyzet a magyar autóbiztosítási piacon?

Lépjen velünk kapcsolatba

Hoppá! Az űrlap nem található.