2.5.2023
No items found.

Pénzügyi és operatív lízing közötti különbség

pénzügyi és operatív lízing közötti különbség

Pénzügyi lízing esetén az ügyfél tulajdonjogot szerezhet, míg operatív lízing esetén erre nincs mód. Sokan csak ez alapján a szempont alapján döntenek a két lehetőség közül, pedig ennél sokkal többről van szó. Nézzük, hogy milyen érvek-ellenérvek szólnak az egyik és a másik finanszírozási forma mellett, illetve kinek melyik lehetőséget érdemes választani!

Tartalomjegyzék
 1. A pénzügyi lízing fogalma
 2. Operatív lízing fogalma
 3. Pénzügyi és operatív lízing közötti különbség
 4. Operatív lízing jellemzői
 5. A zártvégű pénzügyi lízing jellemzői
 6. A nyíltvégű pénzügyi lízing jellemzői
 7. Kinek ajánlott az operatív lízing?
 8. Kinek ajánlott a pénzügyi lízing?

A pénzügyi lízing fogalmaPénzügyi lízing esetében tulajdonképpen egy olyan eszközbeszerzésről van szó, amely során a lízing tárgyát képező eszköz árát részletekben fizetjük meg úgy, hogy közben az adott eszköz hasznot hoz a számunkra.Pénzügyi lízing esetén különbséget kell tennünk zártvégű pénzügyi lízing és nyíltvégű pénzügyi lízing között.Zártvégű pénzügyi lízing során a lízingszerződés tárgyát képező eszköz a szerződés lejártával a lízingbe vevő tulajdonába kerül, míg nyíltvégű pénzügyi lízing esetén választhat az ügyfél.Operatív lízing fogalmaAz operatív lízing esetén nincs tulajdonszerzési lehetőség, ezért ezt a típusú finanszírozási formát tartós bérletnek is szokták nevezni, ugyanis itt tulajdonképpen a lízing tárgyát képező eszköz hosszútávú bérléséről beszélünk.

Pénzügyi és operatív lízing közötti különbség

Amikor cégtulajdonosként dönteni kell az operatív lízing és a pénzügyi lízing között, akkor több szempontot is figyelembe kell venni. Az egyik ezek közül annak meghatározása, hogy a cég számára pénzügyi szempontból melyik finanszírozási forma lehet előnyösebb.

Céges autó könyveléssel kapcsolatos szempontok

Az operatív lízingnél a lízingbe vevő az eszközt nem a saját könyveiben mutatja ki, nála csupán a bérleti díj jelenik meg költségként. Ez fontos szempont lehet akkor, ha a cég már rendelkezik hitellel és nem szeretné tovább növelni a hitelállományát.Ilyen esetekben az operatív lízing jó megoldás lehet, hiszen a cég úgy tudja használni, illetve a hasznát élvezni a lízingelt eszköznek, hogy az adóssága nem növekszik, nincs kötelezettsége, csak havi díjat fizet egy szolgáltatásért.Ezzel szemben pénzügyi lízing esetén a lízing díja hosszútávú kötelezettségként jelenik meg a cég könyvelésében.

Tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos szempontok

Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adó egyfajta finanszírozási szerepet tölt be a lízingfolyamat során. A lízingbe vevő zártvégű pénzügyi lízing esetén a meghatározott időszak végén automatikusan, nyíltvégű pénzügyi lízing esetén pedig a maradványérték megfizetése után szerezhet tulajdonjogot.Operatív lízing esetén a lízingszerződésben meghatározott időszak lejártával a lízingbe vevő visszaadja a lízingelt eszközt a lízingbe adó számára, így tulajdonjogot nem szerez az eszköz felett. Ilyen esetben csupán piaci áron van lehetősége megvásárolni az adott eszközt, de az már nem tartozik a lízingfolyamathoz.

A lízingszerződéshez kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos szempontok

Cégvezetőként fontos, hogy ne csupán a lízingdíj mértékét vizsgáljuk meg, hanem alaposan tanulmányozzuk át a lízingszerződést és a benne foglalt kiegészítő szolgáltatásokat is.Előfordulhat, hogy a pénzügyi lízing díja alacsonyabb, de sokkal kevesebb szolgáltatást tartalmaz, mint az operatív lízing díja.A pénzügyi lízing többnyire nem kínál plusz szolgáltatásokat. Az operatív lízing esetében a lízingdíj tartalmazza többek között az adók, a biztosítás, a karbantartás és ehhez hasonló költségeket. Vagyis operatív lízing esetén az ügyfélnek csupán a lízingdíjat kell kifizetnie, minden más költség a lízingbe adót terheli.

Melyek az operatív lízing és melyek a pénzügyi lízing jellemzői?

Maga a lízing tehát egy olyan eszközfedezetes finanszírozási forma, amely során a lízingbe adó a lízingelt eszköz tulajdona, és azt a lízingbe vevő számára használatba adja. A fedezetet a legtöbb esetben maga a lízingelt eszköz jelenti.

Operatív lízing jellemzői:

 • a lízingelt eszköz tulajdonosa a lízingbe adó, a lízingbe vevő csupán az eszköz használatára jogosult a lízingdíj megfizetése mellett
 • a lízingelt eszköz a lízingbe adó könyvelésében van jelen, ő viseli és számolja el az amortizációt is
 • a vételár ÁFA-tartalmát a lízingbe adó igényelheti vissza
 • a lízingbe vevő a lízing bérleti díját tudja költségként elszámolni
 • a lízingszerződés lejártakor a lízingelt eszközt a lízingbe vevő visszaadja a lízingbe adónak, vagyis nem kerül a lízingbe vevő tulajdonába (a lízingbe vevő üzembentartóvá sem válik a lízingszerződés időtartama alatt)
 • a lízingszerződésnek megfelelően a lízingbe vevő csupán havi lízingdíjat fizet, minden egyéb költség (pl. a gépjármű karbantartásával, esetleges balesetből vagy meghibásodásból eredő kármentéssel, assistance szolgáltatással és biztosítással kapcsolatos díjak) a lízingbe adót terheli

A zártvégű pénzügyi lízing jellemzői:

 • a lízingszerződés futamideje alatt a lízingbe vevő, a lízingdíj megfizetése ellenében, az adott jármű használatára jogosult
 • a lízingelt eszköz tulajdonjoga a futamidő végén automatikusan a lízingbe vevőre száll, amennyiben a teljes lízingtartozás megfizetésre került
 • a lízingszerződés tárgyát képező járművet a lízingbe vevő veszi fel a könyveibe, ő tartja nyilván és ő számolja el utána az amortizációt

A nyíltvégű pénzügyi lízing jellemzői:

 • a lízingszerződés időtartama alatt a lízingelt eszköz tulajdonosa a lízingbe adó
 • a lízingbe vevő kizárólag az eszköz használatára jogosult, amennyiben a havi lízingdíjat megfizeti
 • ebben az esetben is, éppúgy, ahogy a zártvégű pénzügyi lízingnél, a lízingelt eszköz a lízingbe vevő könyveiben szerepel, ő tartja nyilván és ő számolja el az amortizációt
 • a nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbe vevő megszerezheti a lízingelt eszköz tulajdonjogát akkor, ha a lízingszerződésben meghatározott összes lízingdíjat, illetve a maradványértéket megfizeti
 • nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a maradványértéket úgy kell meghatározni, hogy az a futamidő végén a lízingelt eszköz valós piaci értékét tükrözze

Melyek az operatív lízing és melyek a pénzügyi lízing előnyei, illetve hátrányai?

A könnyebb áttekinthetőség érdekében összegyűjtöttük a két finanszírozási formára vonatkozó előnyöket.Az operatív lízing előnyei és hátrányai gépjárművek lízingelése eseténAz operatív lízing népszerűségét tükrözi, hogy a nagyvállalatok mellett egyre több kisvállalat is ezt a konstrukciót választja.

 • a cégeknek ennél a finanszírozási formánál egy jól kiszámolható, a cég költségvetésében jól tervezhető havidíjas konstrukcióval kell számolni, a szerződés határozott futamidejű
 • a cégek a havi finanszírozási díjat költségként elszámolhatják
 • mivel a lízing tárgyát képező gépjármű bérleti szerződésben kerül az ügyfél használatába, ezért a bérleti díj ÁFA-tartalma visszaigényelhető az üzleti használat arányában
 • mivel a jármű nem kerül a cég tulajdonába a lízingfolyamat során, így nem kell az értékvesztéssel külön foglalkozni
 • mivel a lízingdíj operatív lízing esetén tartalmazza az autó fenntartásával kapcsolatos összes költséget, így a cégeknek nem kell külön költeni a szervizre, a gumicserére, a meghibásodás vagy baleset miatt autómentésre és az assistance szolgáltatás díjára, a biztosítások és az adók megfizetésére
 • a cégeknek nagyobb flotta esetén nem kell egy külön osztályt erre létrehozni, mert a lízingcég minden terhet levesz a vállukról (ehelyett elegendő lehet egy flottamenedzsert megnevezni, aki a kapcsolatot tartja a lízingcéggel)

Az operatív lízing szinte egyetlen hátrányaként azt említhetjük meg, hogy a gépjármű a futamidő végén biztosan nem kerül a lízingbe vevő tulajdonába. Éppen emiatt a legtöbb vállalkozás arra törekszik, hogy a lízingelt jármű a lízingszerződés időtartama alatt termelje meg a kifizetett költségeket, illetve további hasznot eredményezzen a cég számára anélkül, hogy az induláskor egy nagyobb összegű befektetést kellett volna eszközölni.A pénzügyi lízing előnyei és hátrányai gépjárművek lízingelése eseténAhogy a korábbiakban is írtuk a pénzügyi lízing esetén külön döntenie kell a cégvezetőknek arról, hogy a nyíltvégű vagy a zártvégű konstrukciót választják.

A zártvégű pénzügyi lízing előnyei:
 • nem kell egy összegben kifizetni a vételárat, így a cég pénze nem áll benne az autóban
 • olyan, mintha részletre vásárolta volna a cég az autót, hiszen a futamidő végén a tulajdonjog a lízingbe vevőre száll
 • cégvezetők számára előnyös a részletfizetés, hiszen így biztonságosan tervezhető, kiszámítható költségként jelentkezik a könyvelésben

Bár a zártvégű pénzügyi lízingnél valóban nem kell kifizetni a teljes vételárat, azonban a költségek tekintetében mégis számolni kell az értékvesztés, illetve az adott gépjármű árának ÁFA-tartalmával is.A nyíltvégű pénzügyi lízing előnyei:

 • az ÁFA visszaigényelhető, mert a nyíltvégű pénzügyi lízing olyan mint egy bérleti szerződés, hiszen a gépjárművet gyakorlatilag béreljük a lízingcégtől,
 • a lízingszerződés végén szabadon dönthetünk arról, hogy a lízing tárgyát képező gépjárművet a lízingszerződésben meghatározott maradványértéken megvásároljuk-e,
 • amennyiben nem élünk a vásárlás lehetőségével, akkor a maradványértéken való vásárlást átruházhatjuk egy harmadik félre, illetve teljes egészében le is mondhatunk a vásárlási szándékunkról

A nyíltvégű pénzügyi lízing esetében a szakemberek hátrányként azt fogalmazzák meg, hogy a maradványérték kiszámításának bizonytalansága miatt kevésbé könnyen kalkulálható költségekkel kell számolni.Kinek ajánlott az operatív lízing?Az operatív lízinget a fentiek értelmében elsősorban egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozóknak ajánljuk. Magánszemélyek részére az operatív lízing nem ajánlott, hiszen a bérleti díj ÁFA tartalmát nem tudják visszaigényelni, illetve költségként sem tudják elszámolni, így számukra nem előnyös ez a konstrukció.Az operatív lízing egy komplex szolgáltatás, amely során a lízingbe vevő célja csupán az adott gépjármű használata, nem pedig a tulajdonjog megszerzése, ugyanis a legtöbb esetben a lízingbe vevőnek rövidebb ideig van szüksége a lízingelt eszközre, mint annak hasznos élettartama.Kinek ajánlott a pénzügyi lízing?A nyíltvégű pénzügyi lízing azoknak a vállalatoknak előnyös forma, amelyek ÁFA fizetési kötelezettségüket a teljes futamidőre akarják elosztani, és a szerződés megkötésekor még nem tudják eldönteni, hogy a futamidő végén szeretnék-e megszerezni az adott gépjármű tulajdonjogát.Azon cégvezetők számára is ajánljuk a nyíltvégű pénzügyi lízinget, akik nem tudják, illetve csak negyedévente tudják visszaigényelni az ÁFÁ-t.Zárt végű pénzügyi lízing esetén finanszírozandó eszköz beszerzési árának ÁFA tartalmát a lízingbe vevőnek a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie. Ez az összeg a lízing cég által kiállított számla alapján később visszaigényelhető. Ennek megfelelően azoknak a cégeknek kedvező ez a forma, melyek rendszeres ÁFA elszámolásra kötelezettek, általában befizetői pozícióban vannak, illetve rendelkeznek szabad forrással a teljes nettó értékre jutó ÁFA megfizetéséhez.Előfordulhat, hogy a pénzügyi lízing díja kezdetben kedvezőbbnek tűnik, azonban érdemes alaposan utánajárni, hogy mit tartalmaz a lízingszerződés. Az operatív lízing ugyanis számos olyan beépülő, illetve plusz szolgáltatást kínál, ami a pénzügyi lízing díjában nincs benne (gondoljunk csak a korábban említett költségekre, amelyek a használat, illetve a gépjármű fenntartása során felmerülhetnek).

Felvesszük önnel a kapcsolatot

Adja meg elérhetőségét, visszahívjuk
Köszönjük megkeresését. Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.
Oops! Something went wrong while submitting the form.