6.2.2023
No items found.

Baleset céges autóval

Baleset

A KSH adatai alapján a fiatal és az idős sofőrök vezetési stílusa közötti különbség tekinthető a balesetek fő okának. A 25 év alatti, fiatalabb korosztály körében a vezető ok a gyorshajtás. Az idősebb vezetők körében pedig a leggyakoribb hiba az elsőbbség meg nem adása, illetve az irányváltoztatási, haladási és kanyarodási szabályok be nem tartása. A sofőrök közül leggyakrabban a 46-64 éves korosztályba tartozók tehetők felelőssé egy-egy káreseménynél. Ők okozzák ugyanis a balesetek 26,8%-át. Mindemellett a 36-45 éves korosztály is magas arányban okoz balesetet (21,8%).

Tartalomjegyzék
 1. Ki felel a kárért?
 2. Mit kell megtennünk a helyszínen?
 3. Mikor kell értesíteni a rendőrséget, mentőket?
 4. Mi történik, ha az okozó elhagyja a helyszínt és nem ad meg semmilyen adatot?
 5. Mi történik a helyszínnel: ki takarít?
 6. A kárrendezés lépései
 7. Dokumentumok, amelyeket minden esetben ki kell tölteni
 8. A kárfelvétel folyamata
 9. Mi a teendő, ha sérül a rendszám
 10. A kárrendezés folyamata

Ki felel a kárért

Baleset esetén a KRESZ szabályai szerint a szabálytalanságot elkövető félt terheli a balesettel járó büntetés. Függetlenül attól, hogy az adott jármű kinek a tulajdonában áll. Az autóban keletkezett kárért viszont az autó tulajdonosa a felelős. Ha az autó egy cég tulajdonában van, akkor a cég. Lízing autó esetén pedig a lízing cég. Kivételt képez az az eset, ha a kár a munkavállaló szándékos vagy gondatlan károkozásából fakad, mert ilyenkor a munkavállaló is felelősségre vonható.Mivel a szabályozás nem terjed ki részletesen minden eshetőségre, ezért céges autó esetében ajánlott az egyes felelősségi köröket külön szerződésben rögzíteni. A legjobb, ha ezt az úgynevezett cégautó szabályzatban rögzíti a cégvezető. A felelősségi körök pontos meghatározásával számos későbbi konfliktus megelőzhető. Érdemes arra is részletesen kitérni, hogy az esetlegesen felmerülő büntetési tételek megfizetése kit és milyen mértékben terhel.Korábbi cikkünkben részletesen írtunk arról a 4 szempontról, amit a cégautó szabályzat elkészítésekor figyelembe kell venni.

Baleset történik: tennivalók a helyszínen

Helyszín biztosítása: mit kell megtennünk a helyszínen

A legfontosabb, hogy gondoskodjunk a biztonságról. Ha a gépjárművek műszaki állapota megengedi, akkor húzódjunk le az útról, ne akadályozzuk és ne veszélyeztessük a forgalmat.Amennyiben nem tudunk biztonságosan félrehúzódni:

 1. azonnal vegyük fel a láthatósági mellényt
 2. ha a jármű olyan állapotban van, akkor kapcsoljuk be a vészvillogót
 3. helyezzük el az elakadásjelző háromszöget megfelelő távolságba, hogy figyelmeztessük a többi autóst a veszélyhelyzetre
 4. húzódjunk biztonságos helyre
 5. szükség esetén értesítsük a rendőrséget és a mentőket.

Ha az autó mozgásképtelen vagy nem biztonságos a továbbhaladás, mert például defektet kaptunk, megsérült a felni vagy esetleg kinyílt a légzsák, akkor kérjünk segítséget. Kérhetünk segítséget egy autómentőtől vagy lízing esetén értesítsük a lízingszolgáltató Assistance szolgálatát. Az Assistance a nap 24 órájában elérhető.Minden információ, amit a helyszínen össze tudunk gyűjteni nagy segítség lehet a biztosító számára. Különösen akkor, ha vitás helyzet alakul ki a biztosítóval/károkozóval. Időnként előfordul ugyanis, hogy ellentétes kárleírásokat küldenek be az érintettek. Ilyen esetben egy videófelvétel vagy fénykép sokat tud segíteni a kárrendezésben. Fontos, hogy ne csak a saját sérülésünket, hanem a a baleset körülményeit is fényképezzük le. Az autók helyzetét, a helyszínt, a sérüléseket, a másik autó sérüléseit és a helyszínen lévő táblákat is. Mindenről készítsünk fényképet, ami a későbbi kárrendezés során fontos lehet.

Mikor kell értesíteni a rendőrséget, mentőket?

Személyi sérülés esetén azonnal értesítsük a mentőket és rendőrséget. Ha van rá lehetőségünk, akkor az elsősegélynyújtás szabályainak megfelelően segítsünk a sérülteken.Ugyancsak fontos, hogy értesítsük a rendőrséget, ha vitás helyzet alakul ki. Például ha a károkozó nem ismeri el a felelősségét, illetve ha lopás vagy részlopást észlelünk a járművel kapcsolatban. A részlopás azt jelenti, hogy az autóról leszereltek valamilyen alkatrészt, például tükröt, felnit vagy lökhárítót. Ilyen esetben se hagyjuk el a helyszínt, hanem készítsünk felvételeket és értesítsük a rendőrséget.

Mi történik, ha az okozó elhagyja a helyszínt és nem ad meg semmilyen adatot?

Előfordul, hogy a balesetet okozó jármű megállás nélkül tovább hajt. Ilyen esetben, ha tudjuk, akkor jegyezzük fel a rendszámát, az autó típusát és színét, majd hívjuk a rendőrséget.Ha nem volt lehetőségünk felírni a rendszámot, akkor próbáljunk szemtanúkat keresni, hátha valakinek sikerült megjegyezni a rendszámot, illetve az autó típusát.Rendszeresen nagy távolságokra használt céges autóknál jó megoldás lehet egy fedélzeti kamera felszerelése. A felvételeket visszanézve könnyen beazonosítható a károkozó.Egy cserbenhagyásos balesetnél mindig érdemes értesíteni a rendőrséget. Előfordulhat, hogy a helyszínen térfigyelő kamera üzemel, és annak felvételét csak a hatóság jogosult kikérni.Bármi is történik, ne felejtsünk el jó minőségű fényképeket rögzíteni a baleset helyszínén. A kár bizonyítása sokkal könnyebb a biztosító előtt ha rendelkezünk fotókkal.

Mi történik a helyszínnel: ki takarít?

Azután gondoskodjunk a sérült járművekről, ha a balesetben érintett felek mindent tisztáztak és szükség esetén a személyi sérülések is ellátásra kerültek. Ha a céges autó lízingszerződése tartalmaz Assistance szolgáltatást, akkor az autók elszállításáról ők gondoskodnak. Céges autót használóként a mi feladatunk, hogy még a baleset helyszínén értesítsük az Assistance szolgáltatót a baleset bekövetkeztéről. Ők részletes tájékoztatást adnak a további lépésekről. A lízingszerződés tartalmazza, hogy egy baleset kapcsán milyen szolgáltatásokra vagyunk jogosultak. Például, hogy a sérült jármű elszállításával egyidejűleg kapunk-e új járművet.A fém-alkatrészek és a törött üveg eltakarítása az autó tulajdonosának, adott esetben használójának a feladata. A tűzoltóság csak a súlyos baleseteknél felelős a baleseti helyszín takarításáért.

A kárrendezés lépései

Mindegy, hogy egy résztvevős (például mi tolattunk neki valaminek) vagy többrésztvevős a káresemény, az alábbiak szerint zajlik a kárrendezés.

 1. Káresemény bekövetkezése, megtörténik a baleset.
 2. Kárbejelentés

Az előzőekben felsorolt biztonsági intézkedések után fontos, hogy azonnal értesítsük a cégautóért felelős kollégát vagy a lízing szolgáltatónkat. Így pontos tájékoztatást kapunk azzal kapcsolatban, hogy milyen dokumentumok kitöltésére van szükség, illetve mire figyeljünk oda a dokumentumok kitöltésekor.A lízing szolgáltató minden esetben átvizsgálja beküldés előtt a szükséges dokumentumokat. A lízing szolgáltató felveszi a kapcsolatot a gépkocsi használójával:

 • ha hiánypótlásra van szükség
 • ha nem megfelelően történt a káresemény leírása
 • ha módosítani kell a dokumentumokban.

A dokumentumok átvizsgálásának köszönhetően elkerülhető a későbbi hiánypótlás és a biztosító megfelelően fogja kezelni a káreseményt. Rövidíteni tudjuk a kárrendezés időszakát.

 1. Kárfelvétel

A kárfelvételt a biztosító vagy szerviz kárszakértője végzi el. A kárfelvétel során megtörténik a gépkocsi sérülésnek dokumentálása, majd kiállításra kerül a kárfelvételi jegyzőkönyv. A biztosító a kárfelvételi jegyzőkönyvön feltüntetett sérülésekre vállal fizetési kötelezettséget, fedezet, ill. tisztázott jogalap alapján.

 1. Alkatrészrendelés

A biztosító, vagy a megrendelő fizetési kötelezettség vállalását követően a szerviz megrendeli az alkatrészeket. Az alkatrészek beérkezését követően a Javító időpontot egyeztet a jármű használójával. Ha az autó mozgásképes, lehet vele közlekedni, nem szükséges a szervizben hagyni rögtön a kárfelvétel után. Érdemes csak akkor egyeztetni a javítás időpontját, amikor a kárfelvételi jegyzőkönyvön cserére kiírt alkatrészek már a szerviz raktárában vannak.

 1. Javítás

A szükséges alkatrészek megérkezése után a szerviz elvégzi a javítási munkálatokat.

Dokumentumok, amelyeket minden esetben ki kell tölteni

Kárbejelentési nyomtatványA Business Lease, a legtöbb lízingcéghez hasonlóan, partnerei rendelkezésére bocsát egy kárbejelentő nyomtatványt. A nyomtatványon pontosan feltüntethető, hogy mi történt.A kárbejelentő nyomtatványon részletesen írjunk le mindent a káreseményről és írjuk alá. A biztosítónak a kárbejelentővel kerül bejelentésre a káresemény.Kék-sárga baleseti bejelentő lap – ha 2 vagy több jármű érintettHa kettő vagy több autó ütközött, akkor a nemzetközi kék-sárga baleseti bejelentő lapot is ki kell tölteni. Erre abban az esetben is szükség van, ha belföldön, illetve akkor is ha külföldön történik a káresemény.Függetlenül attól, hogy az adott jármű a cég tulajdonában van, bérelt, esetleg lízingelt minden balesetnél készüljön egy kék-sárga baleseti bejelentő. A bejelentőn tudjuk hitelesen rögzíteni a baleset körülményeit.Ez a jegyzőkönyv tartalmazza:

 • a körülményekre vonatkozó információkat
 • a fontosnak vélt történéseket
 • az érintettek adatait és a felelősség elismerést az okozott kárért.

Minden esetben a kék-sárga baleseti bejelentőt aláírók hitelesítik a nyomtatványt. Aláírásukkal igazolják, hogy egyetértenek annak tartalmával.Fontos, hogy ennek a jegyzőkönyvnek az elkészítését soha ne vegyük félvállról. Ez lesz ugyanis az alapja minden későbbi vizsgálatnak.További dokumentumok, határidőkA kárbejelentőkhöz csatolni kell:

 • a forgalmi engedély másolatát
 • a jogosítvány adatlapot
 • illetve a rendőrségi intézkedésről szóló jegyzőkönyvet vagy feljelentés másolatát, ha rendőri intézkedésre sor került.

Fontos információ a gépjárműhasználók számára, hogy a kárbejelentési kötelezettség minden esetben fennáll. Erre akkor is szükség van, ha a jármű CASCO biztosítással rendelkezik, illetve akkor is, ha csak kötelező biztosítás van kötve az autóra.Ha elmulasztjuk a kárbejelentést, akkor a biztosító késedelmes bejelentésre hivatkozva elutasíthatja a kárigényt. A legtöbb esetben el is utasítja.Kötelező biztosítás esetén a kárbejelentési kötelezettség 30 nap. CASCO esetében ennél sokkal szigorúbb a határidő, ott csupán 48 óra áll rendelkezésre. Bizonyos esetekben ez az idő 20 napra kitolható, de ennek részleteiről minden esetben egyeztessünk a lízingcéggel.A biztosítási típusokról részletesen.

A kárfelvétel folyamata

Mennyi idő a kárfelvétel folyamata?A kárrendezési határidőt a vonatkozó jogszabályok befolyásolják. Minden gépjármű kárrendezési határidő más, ami változik a kár aktuális státuszától. Általánosan azonban elmondható, hogy a biztosítónak 15, de legkésőbb 90 napon belül meg kell küldeni a választ,Mi okozhatja a megnövekedett ügyintézést?A megnövekedett ügyintézést a különböző kárszemlék eltérő időtartama befolyásolja.A biztosító a jogalap tisztázásához elrendelhet:

 • okozói szemlét
 • kérhet okozói nyilatkozatot / felelősség elismerést
 • pótszemlét
 • ellenőrző szemlét.

Mit jelent a pótszemle?A pótszemle elrendelése nagyon gyakori. A tapasztalataink alapján legalább a káresemények 60%-ban előfordul.A pótszemle a kárfelvétel folyamatához kapcsolódik. Az alap kárfelvétel során a kárszakértő csupán a szabad szemmel látható sérüléseket dokumentálja.Nem ritka eset, hogy a szervizben fedeznek fel olyan sérüléseket az autón, amelyek szabad szemmel nem láthatók.Előfordul, hogy a kárszakértő első ránézésre csak annyit lát, hogy megsérült a lökhárító. A szervizben azonban a lökhárító leszerelésekor derül ki, hogy nem csak a lökhárító sérült, hanem az alatta található merevítő is.Ebben az esetben a szerviznek értesíteni kell a biztosító kárszakértőjét, hogy végezzen el egy pótszemlét. Amint ez megtörténik, a kárszakértő a merevítőt kiírja cserére, a szerviz pedig megrendeli.Ez a folyamat, illetve az alkatrész megérkezése azonban jelentős mértékben megnövelheti a javítás idejét.

Mi a teendő, ha sérül a rendszám

A baleset során megsérült, vagy elveszett a rendszám helyett újat kell igényelni. Új rendszámtáblát a jármű tulajdonosa / üzembentartója tud igényelni.Az új rendszám tábla igényléséhez az okmányirodában be kell mutatni:

 • a regisztrációs matricáról készült fényképet (jól olvasható a matrica sorszáma),
 • a forgalmi engedély másolatát

A rendszámtábla utángyártásához szükség van még az erre a célra kijelölt kérelem kitöltésére.Fontos, hogy a tulajdonos részéről megfelelő meghatalmazással kell rendelkeznie az ügyben eljáró személynek.

A kárrendezés folyamata – kárrendezés típusai, mit jelöljünk a kárbejelentő lapon

Amikor bejelentésre kerül a káresemény, akkor a kárbejelentő dokumentum első oldalán be kell jelölni, hogy melyik kárrendezési típust választjuk. Ki kell választani, hogy a kár rendezését:

 • cascora
 • előcascora
 • kötelező biztosítás terhére kérjük

Nem mindegy, hogy melyiket választjuk és melyik biztosítónak jelentjük be, mert ez jelentős mértékben befolyásolhatja a javítás költségét és időtartamát.Részletesen a biztosításokról, melyiket érdemes választani, mit takar az elő CASCO?

Felvesszük önnel a kapcsolatot

Adja meg elérhetőségét, visszahívjuk
Köszönjük megkeresését. Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.
Oops! Something went wrong while submitting the form.