27.2.2013
No items found.

Mit kell tenni kátyúkár esetén?

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatója

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 35. §-a szerint a káreseményt haladéktalanul be kell jelenteni a káresemény helye szerinti közútkezelőhöz a Kátyúkár Bejelentő Lapon.

A közútkezelő részéről a kárigény elbírálásának irányadó szempontja egyrészt az, hogy a kátyú okozta veszélyhelyzetre volt-e kihelyezve egyenetlen úttest (KRESZ 76-os ábra)* figyelmeztető tábla, másrészt a baleset bekövetkezésének összes körülményeiből következtethetően a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok betartása mellett a baleset figyelmes vezetéssel elkerülhető lett volna-e.

* i) „Egyenetlen úttest” tábla azt jelzi, hogy az úttest a megelőző útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszöböket) alakítottak ki;

Rendőrségi helyszínelés esetén a károsult tulajdonosnak kell beszereznie az erről készült jelentést és fényképeket és megküldeni.

A gépkocsi kijavítása esetén a javítás költségét számlával kell igazolni és a kiszerelt alkatrészeket meg kell őrizni, hogy a kárszakértő megtekinthesse. Célszerű azonban a javítással a kárszakértőt megvárni. A kárbecslés meghiúsulása esetén kárigény nem érvényesíthető.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt országos úthálózaton káresemény bekövetkezési helye szerint illetékes megyei igazgatóságán lehet bejelenteni személyesen, postai úton vagy e-mailen.

Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. Kátyúkkal kapcsolatos tájékoztatás

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. kátyúk okozta károkkal kapcsolatban panaszt és bejelentést az 1988. évi I. törvény alapján csak a Fővárosi Önkormányzat kezelésében és a FKF Zrt. üzemeltetésében levő úthálózaton úthibából keletkezett káreseménnyel kapcsolatban fogad el.

A kártérítési követelést a kár keletkezését követően öt napon belül, lehetőleg személyesen kell bejelenteni a közút kezelőjéhez.

A bejelentéshez a következő okmányokat kérik:

- a kárt, eseményt bejelentő személyi igazolványa,
- gépjárművet vezető vezetői engedélye,
- a gépjármű forgalmi engedélye,
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás igazolása,
- ha nem a tulajdonos a bejelentő, akkor meghatalmazás,
- nyilatkozat casco biztosításról (nem feltétel).

A bejelentésnél kell közölni

- az esemény idejét, pontos helyét /kerület, út, tér, házszám stb...
- milyen körülmények között, mi történt,
- a sérülés, kár becsült mértékét.
- a káreseményt, illetve annak bekövetkezését helyszínen észlelő tanuk adatait /név, lakcím/,
- hatósági (rendőrségi) intézkedést lezáró hivatalos feljegyzést, jegyzőkönyvet, határozatot
- fényképfelvételt a káresemény helyszínéről.

A káreseménynél sérült alkatrészeket meg kell őrizni a kárrendezés végleges befejezéséig.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Ügyfélszolgálati irodája:
Budapest, XI. Bánk bán utca 8-10. Fsz.7.
Telefon: 06-40-353-353

A kárfelvételi jegyzőkönyvet a panaszosnak kell eljuttatni a FKF-nek személyesen vagy faxon.
A kárszakértői vélemény (Kárfelvételi jegyzőkönyv) nélkül a kárigényt nem bírálják el.

Az FKF Zrt. Csak a kezelésében lévő utak esetében foglalkozik kátyúkár bejelentéssel!

FKF Zrt. üzemelteti és tartja fenn a kerületi tulajdonú tömegközlekedés (autóbusz és trolibusz) által igénybe vett utakon az útburkolatot, a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a megállóhelyek (beleértve a le-és felszállóhely járdaburkolatát) egyes végállomások területét, a csapadékvíz-elvezető árkot, szikkasztó kutat, átereszeket,közúti hidakat, felüljárókat, aluljárókat.

Önkormányzati tulajdonban lévő utak kátyú kárai

Ha egy kátyúkár mellékútvonalon vagy nem az FKF Zrt. üzemeltetési körébe tartozó főúton történt, akkor, az illetékes kerületi önkormányzat, illetve polgármesteri hivatal műszaki osztályához lehet benyújtani kárigényt.

Vidéken történt kátyú okozta károk esetén

Vidéken aszerint, hogy mely illetékesség alatt történet a káresemény, azaz ki az út kezelője; az illetékes település önkormányzatánál vagy megyei közútkezelőnél kell a kárigényt benyújtani.

Autópálya útburkolati illetékessége

Autópálya útburkolati hibájából keletkezett károk esetén az Állami Autópálya Kezelő Zrt-nél lehet a kárigényt benyújtani.

Az FKF Kárbejelentő formanyomtatványa

Forrás: FKF Zrt.


Cím:
1134 Budapest, Váci út 45. B. épület
Telefon:
Tel: 436-8200

Vasút és villamossín üzemeltető illetékessége

A villamos sínpályát Budapesten a BKV üzemelteti, így az autók által járható villamos sínek között, illetve annak környezetében bekövetkezett kátyú okozta kár esetén a BKV az illetékes.
Az utakat keresztező vasúti sínektől környezetében a MÁV az illetékes üzemeltető.

Felvesszük önnel a kapcsolatot

Adja meg elérhetőségét, visszahívjuk
Köszönjük megkeresését. Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.
Oops! Something went wrong while submitting the form.