21.7.2022
No items found.

Elektronikus aláírás

Az elmúlt évben a minősített elektronikus aláírásra módot adó tanúsítványnak (QES) köszönhetően több folyamatban is áttérünk digitális kapcsolattartásra. Köszönjük ügyfeleinknek a sok pozitív visszajelzést az egyszerűbb és gyorsabb folyamatról. Azoknak, akik még nem találkoztak az elektronikus aláírás fogalmával most részletesen bemutatjuk a lépéseket és a jogi hátteret.

„A minősített elektronikus aláírással (QES), a kézzel írott aláírással egyenértékű, és teljes bizonyító erejű okirat hozható létre. Szerződéskötés e-aláírással akkor is lehetséges, ha csak az egyik fél rendelkezik elektronikus aláírással.”

Hogyan érinti ez a szerződéskötés folyamatát?

1. MEGÉRKEZIK A SZERZŐDÉSEM - Business Lease elküldi Önnek a QES aláírással hitelesített szerződést e-mailen.2. NINCS E-ALÁÍRÁSOM - Amennyiben az Ön cége nem rendelkezik QES aláírással -> egy példányt nyomtasson ki, cégszerű aláírással lássa el és postán küldje nekünk vissza. Javasoljuk, hogy egy példányt Ön is kinyomtatva és aláírva tároljon. A jogszabályi előírások szerint, amennyiben elektronikus és papír alapú aláírás is van a szerződésen, elektronikusan és papír alapon is tárolni kell.3. RENDELKEZEM QES-sel -Ha Önök is rendelkeznek QES aláírással. Validálás után elég e-mailben visszaküldeni az aláírt dokumentumot részünkre. Ebben az esetben a szerződés tárolása elektronikusan történik.

„Ha az egyik szerződő fél elektronikusan, a másik fél papíron ír alá, akkor mindkét félnek mindkét példányt tárolnia kell, mert a kettő együtt (elektronikus és papír) tesz ki egy hiteles szerződést.”
Lízingszerződés

1.A minősített elektronikus aláírással, a kézzel írott aláírással egyenértékű, és teljes bizonyító erejű okirat hozható létre.2.A Business Lease által is igénybe vett szolgáltatással minősített elektronikus aláírás készíthető, valamint időbélyegek kérhetők le, amelyek mindenben megfelelnek a vonatkozó magyar és európai jogszabályoknak, így különösen az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek, a 910/2014/EU rendeletnek (eIDAS), a nemzetközi és európai szabványrendszereknek (ETSI), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rendeleteinek és előírásainak.Az EU jog tekintetében:

  • Az eIDAS rendelet 25. cikk (1) bekezdése alapján az elektronikus aláírás joghatása nem tagadható meg kizárólag annak elektronikus formátuma miatt. A (2) bekezdés alapján a minősített elektronikus aláírásnak a saját kezű aláírással azonos joghatást kell tulajdonítani. A (3) bekezdés szerint minden EU tagállamban el kell fogadni a másik tagállamban kiadott minősített tanúsítványon alapuló minősített aláírást.

A magyar jog tekintetében ezen felül:

  • Az elektronikus aláírás kielégíti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozat követelményét (6:7. §), hiszen a dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás azonosítja az aláírót (tanúsítvány alanyát), technikailag úgy zárja le az elektronikus dokumentumot, hogy azon később minden változás nyomon követhető, valamint az aláírás mellett elhelyezett időbélyeg hiteles időpontot is biztosít.
  • A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés f) pontja alapján a minősített aláírással (és időbélyegzővel, ha törvény szerint az is szükséges,) ellátott dokumentum teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.

Reméljük, fejlesztésünkkel hozzájárulhatunk számlázáshoz kapcsolódó munkafolyamataik egyszerűsödéséhez. Köszönjük a sok pozitív visszajelzést ügyfeleinknek!

Felvesszük önnel a kapcsolatot

Adja meg elérhetőségét, visszahívjuk
Köszönjük megkeresését. Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.
Oops! Something went wrong while submitting the form.